Välkommen till Aktiv Rehab i Halmstad!


Aktiv Rehab är en privat sjukgymnastklinik i Halmstad med målsättning att erbjuda varje individ en professionell väg till ett aktivt liv. Det görs med närvaro, glädje och kompetens. 


Drivkraft är att ge varje individ rätt förutsättningar i form av kunskap och insikt för att må väl och hitta motivationen för att göra det möjligt att jobba mot att kroppen skall fungera optimalt.


All behandling sker i en lugn och harmonisk miljö och rehabiliteringsträning sker i Idrottscentrums moderna gym och träningslokaler. Ambitionen är att erbjuda hjälp snabbt utan långa väntetider.

Aktiv Rehab har avtal med Region Halland. Det innebär att samma patientavgifter och samma regler för frikort gäller som inom Region Hallands egen vård.


"Min drivkraft är att ge varje individ rätt förutsättningar i form av kunskap och insikt för att må väl och hitta motivationen för att göra det möjligt att jobba mot att kroppen skall fungera optimalt efter sina förutsättningar."- Anna Staffansson.