Allmäna villkor 

IDROTTSCENTRUM

frysa ditt kort- årskortDu får, utan att behöva uppge anledning,frysa ditt 12-månaders kort 2 månader eller 2 x 15 dagar under kortets giltighetstid. Personen som vill frysa kortet kan inte träna under frystiden och måste antingen frysa kortet personligen i receptionen eller skicka ett mejl. Frysningen gäller fr.o.m. det datum du anger, tiden läggs då till i slutet på ditt korts giltighetstid. Att frysa sitt kort kostar 50 kr/mån under perioden.


Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg. Vid längre tids sjukdom fryser vi kortet så långt som behövs mot uppvisande av läkarintyg, där det ska framgå mellan vilka datum det skall vara fryst. Du har dock fortfarande kvar möjligheten att frysa två månader utan att behöva uppge anledning. 


OBS! Vi fryser max 14 dagar i efterhand mot uppvisande av läkarintyg.


Vid skada

Sjukdom

Graviditet

Studier

Jobb på annan ort 

ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar.


Giltliga intyg

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt. Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt.

Frysning av abonnemang utan Bindningstid


Möjligheten till att frysa ditt kort för 50 kr/påbörjad månad, vilket gör att du behåller ditt pris på 199/239/299 kr /mån.

Du kan max frysa ditt medlemskap upp till 6 månader. Betalning görs i förskott.

Vill du låsa upp ditt medlemskap tidigare, är detta möjligt, dock utan reducerat månadspris eller pengar tillbaka för frysning. Frysningstid kan ej räknas som uppsägningstid


uppdaterade villkor 28/3-2017

Ålder
Från året du blir:

14 år -Tillsammans med målsman, båda måste vara medlemmar

15 år -All gruppträning ensam, träning i gymmet tillsammans med förälder 

16 år - På all typ av träning 


Små barn får vara tillsammans med sina föräldrar på gymmet (ej friviktsrum) om de sitter eller ligger i babyskydd alternativt barnvagnsinsats. 

Detta gäller under dagtid vardagar fram till 15.00  respektive helgtid. Du som förälder ansvarar då för ditt barns säkerhet, tänk på var du placerar skyddet/insatsen. Lösa maskindelar och vikter utgör en säkerhetsrisk för ditt barn.


Åldersgränserna är till för alla tränandes trivsel och säkerhet,